Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tân Hiệp

Xã Tân Hiệp,Hớn Quản,Bình Phước
02716234567
thcstanhiep@edu.viettel.vn